CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WVR calibration applied to European VLBI observing sessions

Axel Nothnagel ; Jung-Ho Cho ; Alan Roy ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
in "Dynamic Planet: Monitoring and Understanding a Dynamic Planet with Geodetic and Oceanographic Tools", IAG Symposium, Cairns, Australia, 22-26 August, 2005, Series: International Association of Geodesy Symposia , Vol. 130, Tregoning, Paul; Rizos, Chris (Eds.), Springer Vol. 130 (2007), p. 152-157.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: water vapor radiometers, atmospheric refraction, Very Long Baseline InterferometryDenna post skapades 2007-04-02. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 40234

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur