CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The radio spectra of the compact sources in Arp 220: A mixed population of

Rodrigo Parra (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; P.J. Diamond ; H. Thrall ; Colin J Lonsdale ; Carol J Lonsdale ; H Smith
Astrophysical Journal Vol. 659 (2007), p. 314.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 40103

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Extragalaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur