CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A general catalogue of 6.7 GHz methanol masers. II. statistical analysis

Michele Pestalozzi ; A Chrysostomou ; J Collett ; Minier ; John Conway (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Roy Booth (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi)
Astronomy and Astrophysics Vol. 463 (2007), p. 1009.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 40102

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Nationella anläggningen för radioastronomi (2005-2010)

Ämnesområden

Galaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur