CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NuSTAR (feature article)

Berta Rubio ; Thomas Nilsson (Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik)
Nuclear Physics News (1050-6896). Vol. 16 (2006), 1,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 40096

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Subatomär fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik
Kärnfysik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur