CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stars and gas in the very large interacting galaxy NGC 6872

Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; B. Koribalski
Astronomy & Astrophysics Vol. 464 (2007), p. 155-165.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 40083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur