CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overluminous HNC line emission in Arp 220, NGC 4418 and Mrk 231. Global IR pumping or XDRs?

Susanne Aalto (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; M. Spaans ; M.C. Wiedner ; S. Hüttemeister
Astronomy & Astrophysics Vol. 464 (2007), p. 193-200.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 40079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur