CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intersample Behaviour as Measured by Continuous-time Quadratic Criteria

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik) ; T. Söderström ; Zengqi Sun (Chalmers bibliotek)
International Journal of Control Vol. 49 (1989), p. 2077-2083.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 40072

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)
Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur