CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sampled-data Control for Time-delayed Plants

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
International Journal of Control Vol. 49 (1989), p. 1601-1614.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27.
CPL Pubid: 40071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur