CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of the Intersample Variance in Sampled-data Control

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
International Journal of Control Vol. 50 (1989), p. 1587-1602.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27.
CPL Pubid: 40070

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur