CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multirate Sampled-data Control of Two-time-scale Systems

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
IEEE Transactions on Automatic Control Vol. AC-34 (1989), p. 642-644.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27.
CPL Pubid: 40068

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur