CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Periodic Solutions of Riccati Equations Applied to Multirate Sampling

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
International Journal of Control Vol. 48 (1988), p. 1025-1042.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-03-27.
CPL Pubid: 40067

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur