CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the choice of controller and sampling period for linear stochastic control

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Selected Papers from the 10th IFAC World Congress, Munich Vol. 9 (1988), p. 235-40.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-27. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 40066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur