CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of the intersample variance for linear stochastic control.

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik) ; T. Söderström (Chalmers bibliotek)
Proceedings of the 25th IEEE Conference on Decision and Control, Athens p. 1770-1775. (1986)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-03-27.
CPL Pubid: 40065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)
Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur