CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the design of stochastic control systems with multirate sampling

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1986. ISBN: 91-7032-235-x.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2007-03-27. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 40064