CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automation Inflicted Differences on Operator Performance in Nuclear Power Plant Control Rooms

Jonas Andersson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design) ; Anna Thunberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design)
Enlarged Halden Programme Group Meeting, Proceedings of the Man-Technology-Organisation Sessions Vol. HPR 367 Vol. 1 (2007),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Automation, Task Allocation, MethodologyDenna post skapades 2007-03-27. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 40046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur