CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Effect of Cirrus Clouds on Limb Radiances

C. Emde ; S.A. Buehler ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; T.R. Sreerekha
J. Atmos. Res. Vol. 72 (2004), p. 383-481.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4003

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2003-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur