CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Audio-Visual Person Authentication using Lip-Motion from Orientation Maps

Maycel Isaac Faraj (Institutionen för signaler och system)
Pattern Recognition Letters (0167-8655). (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Audio-visual recognition, Biometrics, Biometric recognition, Speaker verification, Speaker authentication, Person identification, Lip movements, Motion, Structure tensor, Orientation, Optical flow, Hidden Markov Model, Gaussian Markov Model


In Press, Accepted Manuscript, Available online 19 March 2007Denna post skapades 2007-03-27.
CPL Pubid: 40014

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur