CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachining Approach in Fabricating of THz Waveguide Components

Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Proceedings of European Micro and Nano Systems 2004 (EMN04), 20-21 October, Noisy Le Grand, Paris, France p. 57-59. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 4001

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur