CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silica Sol for Rock Grouting - Tests on Mechanical Properties

Christian Butron (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Magnus Axelsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 52 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-26. Senast ändrad 2007-04-24.
CPL Pubid: 40008