CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silica Sol for Rock Grouting - Tests on Mechanical Properties

Christian Butron (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Magnus Axelsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 52 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2007-03-26. Senast ändrad 2007-04-24.
CPL Pubid: 40008

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 6