CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of coupled hydro-mechanical wave propagation in driven concrete piles

Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Gustav Engström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Int. Conf. on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, CIMNE, Barcelona (2005) (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 3988

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur