CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

FE simulations of wave propagation in saturated porous media - examples and applications

Gustav Engström (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering, Jyväskylä, Finland, 24-28 July, (2004) (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 3986

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur