CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactive Design and Investigation of Physical Bridges using Virtual Models

Mike Connell (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Odd Tullberg (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
First MIT Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics, pp. 608-611. June 12-15, (2001) (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur