CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive FE-solution of column (Reissner-Mindlin) plates

Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Tenth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Tallinn, Estland, 24-25 oktober 1997 (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3983

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur