CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Accuracy assessment of maximum displacement and stress

Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Twelfth Nordic Seminar on Computational Mechanics, Helsingfors, 22-23 oktober 1999 (1999)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3981

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur