CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive solid modeling using our program FEM90

Torbjörn Ekevid (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
XIII Nordic Seminar on Computational Mechanics, Oslo, 20-21 oktober 2000 (2000)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3980

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur