CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated simulation and information transfer in design of transportation structures

Marcus Davidson ; Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik)
IABSE Symposium "Towards a Better Built Environment - Innovation, Sustainability, Information Technology", Melbourne, Australia, September (2002) (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3973

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur