CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive Multigrid FE-technique for Computational Plasticity

Torbjörn Ekevid (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
VII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS 2003, Barcelona, Spain, April 7-10, (2003) (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur