CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Methods adapted to Structural Engineering Practice

Per Kettil (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
IACM Special Interest Conference on Adaptive Modeling, Göteborg, Sweden, September 29 - October 1, (2003). (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 3970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur