CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

(Z)-2,3-Bis(3,4-dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol

Rolf Stomberg ; Bo Albinsson (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Vratislav Langer (Institutionen för oorganisk miljökemi) ; Shiming Li (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik) ; Knut Lundquist (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik)
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports (1600-5368). Vol. E60 (2004), 5, p. o804-o806.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the crystal structure of the title compound, C19H22O5, intermolecular hydrogen bonding gives rise to centrosymmetric dimers. The conformations of the title compound and its benzene solvate are compared.

Nyckelord: single crystal structure analysis, X-ray diffraction, hydrogen bonds, lignin, conformation, dimerDenna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 397

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för oorganisk miljökemi (1900-2004)
Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Skogsindustriell kemiteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur