CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive FE-Simulations In 3D Using Multigrid Solver

Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Torbjörn Ekevid (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
WCCM VI in conjunction with APCOM’04, Beijing, China, Sept. 5-10, (2004) (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2005-12-03.
CPL Pubid: 3969

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur