CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive multigrid for FE computations in plasticity

Torbjörn Ekevid (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik)
Computers & Structures Vol. 82 (2004), p. 2413-2424 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 3968

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Datorintegrerad konstruktionsmekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur