CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of 3D Solid Modeling and Simulation Programs to a Bridge Structure

Per Kettil (Institutionen för byggnadsmekanik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för byggnadsmekanik)
Engineering with Computers Vol. 18 (2002), p. 160-169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Structural design, adaptive, CAD, FEA, optimization, bridgeDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 3965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur