CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Performance of a Sideband Separating SIS Mixer for 85-115 GHz

Vessen Vassilev (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Christophe Risacher (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi) ; Igor Lapkin ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Erik Sundin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
Proceedings of SPIE in Millimeter and Submillimeter Detectors for Astronomy II, 23-25 June, Glasgow, Scotland Vol. 5498 (2004), p. 587-595.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 3962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2003-2004)
Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi (2003-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur