CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

PMD-insensitive DOP-based OSNR Monitoring by Spectral SOP Measurements

Mats Sköld (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Bengt-Erik Olsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Henrik Sunnerud (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optical Fiber Communications Conference 2005 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Optical Fiber Communication Conference 2005, paper OThH3, Anaheim, California, USADenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 3945

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur