CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modular supply in the Swedish automotive sector

Peter Fredriksson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Company strategies and organisational evolution in the automotive sector: a worldwide perspective, , Peter Lang, Berlin. / edited by A. Bardi, F. Garibaldo p. 159-180. (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-20.
CPL Pubid: 3882

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur