CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model framework for anisotropic damage coupled to crystal (visco)plasticity

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Robert Lillbacka (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
International Journal of Plasticity Vol. 20 (2004), 12, p. 2143-2159 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 3859

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On the multiscale modeling of duplex stainless steel