CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic damage with the MCR-effect coupled to plasticity

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Andreas Menzel ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Paul Steinmann
International Journal of Engineering Sciences Vol. 41 (2003), 13-14, p. 1535-1551.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 3858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur