CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Anisotropic damage coupled to plasticity: modelling based on the effective configuration concept

Andreas Menzel ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Paul Steinmann ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
International Journal of Numerical Methods in Engineering Vol. 54 (2002), 10, p. 1409-1430.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 3857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur