CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Class of Thermo-Hyperelastic-Viscoplastic Models for Porous Materials: Theory and Numerics

Lennart Mähler (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
International Journal of Plasticity Vol. 17 (2001), p. 943-969.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 3855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur