CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Models for Cyclic Ratchetting Plasticity - Integration and Calibration

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Hans Thorberntsson ; Lennart Josefson (Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära)
Journal of Engineering Materials and Technology Vol. 122 (2000), p. 49-55.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 3854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Hållfasthetslära (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur