CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient integration technique for generalized viscoplasticity coupled to damage

Magnus Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Rolf Mahnken ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 44 (1999), p. 1727-1747.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 3851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur