CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of Elastic Plane Frame Including Soil-structure Interaction

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Nils-Erik Wiberg (Institutionen för arkitektur, Husbyggnad)
Computers & Structures Vol. 29 (1987), p. 845-855 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)
Institutionen för arkitektur, Husbyggnad (1977-1991)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur