CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Simulation of Localized Plastic Deformation

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Stein Sture
Archive of Applied Mechanics Vol. 61 (1991), p. 305-317.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3849

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur