CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermo-Elastic-Viscoplastic Modeling of IN792

Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Journal of the mechanical behavior of materials Vol. 12 (2001), 6, p. 359-387.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 3848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur