CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties of Incremental Solutions for Dissipative Material

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Journal of Engineering Mechanics, ASCE Vol. 119 (1993), p. 647-666 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-26. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3845

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur