CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Generalized Fictitious Crack Model based on Plastic Localization and Discontinuous Approximation

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering Vol. 38 (1995), p. 3167-3188 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3843

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur