CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Localization in Thermo-Elastoplastic Solids Subjected to Adiabatic Conditions

Kenneth Runesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Paul Steinmann ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Eur. J. Mech. A/Solids Vol. 18 (1999), p. 557-579 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3834

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur