CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational Strategy for Capturing Localization in Undrained Soil

Jonas Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Computational Mechanics Vol. 24 (1999), p. 293-303 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur