CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Finite Element Analysis of Localization of Deformation and Fluid Pressure in an Elastoplastic Porous Medium

Jonas Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Int. J. Solids Structures Vol. 37 (2000), p. 7231-7257 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur