CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization Analysis of a Fluid Saturated Elastoplastic Porous Medium Using Regularized Discontinuities

Jonas Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik)
Mechanics of Cohesive-Frictional Materials Vol. 5 (2000), 7, p. 565-582 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 3831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Materialteknik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur